Maart 2021

Maart 2021

Corona blijft onder ons en heeft op velen van ons een enorm heftig effect. Ook op de Bedrijfsvereniging. We kunnen elkaar niet ontmoeten of inspireren tijdens de ledenbijeenkomsten, de partnerbijeenkomst valt voor de 2e keer in het water.

LIDMAATSCHAPSGELD
Ook onze activiteiten die namens de Bedrijfsvereniging worden georganiseerd, hebben een enorm dorpsbelang en zorgen voor sociale verbinding. Iets wat we nu ook allemaal enorm missen. Dit heeft ons doen besluiten de contributie voor 2021 niet te innen. Er zijn ook geen uitgaven gedaan in 2020. De eerstvolgende factuur voor lidmaatschap volgt dan in 2022.

ACTIVITEITEN
Het Paaseieren zoeken zal niet doorgaan, de partnerbijeenkomst in juni ook niet. Het Dorpsfeest is natuurlijk onder voorbehoud, maar wat zou het mooi zijn om daarmee, na de zomervakantie, de Corona tijd mee af te sluiten. Een start te laten zijn voor weer een actieve vereniging met enthousiaste leden en interessante bijeenkomsten. Want dat doel streven we nog steeds na! Het organiserend comité is al plannen aan het smeden!

VOORZICHTER TREKT ZICH TERUG
Eind 2020 heeft Voorzitter Dorinde Wiersma de hamer ingeleverd, zij stopte per direct met het Voorzitterschap. Dorinde heeft aangegeven er niet uit te kunnen halen wat zij voor ogen had. Wij hebben dus de positie vacant. Solliciteren kan, wij dragen de potentiële kandidaten graag voor.

IDEEËNBUS
Heb je als lid iets wat je aan ons kwijt wilt, of een idee? Mail ons op dit mailadres.

Voor nu: hou vol!

Hartelijke groet,

Aloys Hageman – penningmeester
Caroline Berends – secretaris

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.